Європейський газовий банк

Основная информация
Публічне Акціонерне Товариство "Європейський Газовий Банк"
АТ «ЄВРОГАЗБАНК» був створений у жовтні 2006 р. та являється універсальним банківським закладом, що динамічно розвивається. Основним пріоритетом Банку являється створення сучасного клієнтоорієнтованого фінансового інституту з розвиненою торгівельною мережею, кваліфікованим персоналом та найновішими банківськими технологіями. Стратегія розвитку АТ «ЄВРОГАЗБАНК» орієнтована на постійне розширення спектру банківських послуг та будуванню довгострокових партнерських стосунків з клієнтами. Ми вважаємо, що максимальне задоволення потреб клієнтів та створення найбільш сприятливих умов для їх діяльності, є основною метою поставленою перед кожним співробітником банку. АТ «ЄВРОГАЗБАНК» являється членом: • Асоціація Українських Банків (АУБ); • Українська Фондова Біржа; • Асоціація «Перша фондова торгова система» (ПФТС) • Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД); • Компанія Western Union; • Платіжна система УкрКарт; • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; • Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (СВІФТ); • Українська Національна Група Членів та Користувачів СВІФТ «УкрСВІФТ». Кредитний рейтинг: • uaBB присвоєний кредитним агентством «Кредит-Рейтинг» 2008 року та оновлений позитивний uaBB+ Л і ц е н з і ї б а н к у : • Ліцензія НБУ: № 233 від 10.01.2008 р.; • Ліцензія ДКЦПФР серія АВ № 393945 від 03.03.2008 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність; • Ліцензія ДКЦПФР серія АВ № 393946 від 03.03.2008 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність; • Ліцензія ДКЦПФР серія АВ № 393947 від 03.03.2008 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг; • Ліцензія ДКЦПФР серія АВ № 416785 від 26.06.2008 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. Загальний розмір початкового статутного капіталу Банку складає 73 000 000 гривень та відповідає вимогам Закону Украни «Про банки та банківську діяльність» щодо розміру статутного капіталу банків. Голова Правління: Павліченко Ростислав Васильович
Головний офіс
Адрес: 
Україна, 04107, м. Київ, вул.Лук`янівська, 1
Телефон: 
(044) 200 06 40
Финансовые показатели
Прибыль: 
1 млн. грн.
Кредиты юридическим лицам: 
184 млн. грн.
Депозиты юридических лиц: 
105.79 млн. грн.
Активы: 
2185 млн. грн.
Свой капитал: 
120 млн. грн.
Депозиты физических лиц: 
184, 8 млн. грн.
Кредиты физическим лицам: 
129, 7 млн. грн.
Группы банков: